İş Güvenliği Uzmanlığı

1-ORTAM GÖZETİMİ

İşyerinde,tüm vardiya çalışmaları dahil olmak üzere çalışma ortam gözetimi yapmak,Tüm çalışmaların ,İş Sağlığı ve mevzuatına ve genel İş Güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için tavsiyelerde bulunmak,rehberlik yapmak,İç yönetmeliğin ve işyeri İSG politikasının oluşturulması çalışmalarına katılmak.

2-RİSK ANALİZİ

İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi,Risk analizlerinin yapılması ve risk değerlendirmesinden sonra bu riski ortadan kaldıracak ,azaltacak tedbirlere karar verilmesi için gerekli çalışmaları planlamak,ölçüm ,analiz, ve kontrollerin yapılmasını sağlamak.

3-PERİYODİK BAKIM VE KONTROLLERİNİN TAKİBİ

İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım,kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak.Rutin olmayan teknik arızaların giderilmesinde gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamak.

4-ACİL DURUM PLANLARI

İşyerinde kaza,yangın ,doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

5-YANGIN ÇALIŞMALARI

Yangın veya patlamalarının önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,alınacak tedbirleri belirlemek.

6-İŞYERİ TASARIM , MAKİNE SEÇİM PLANLAMASI

İşyerinin tasarımı,makine bakımı,seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler dahil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyelerde bulunmak.

7-YENİ BÖLÜM , CİHAZ ALIMI , TALİMATLAR

İşyerinde yeni bir bölüm ve sistem kurulacağı ya da yeni makina ,cihaz alınacağında inceleme yapılarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun seçim yapılması için tavsiyelerde bulunmak.Tüm cihazların kullanma talimatlarının oluşturulmasını sağlamak.

8-KİŞİSEL KORUYUCU SEÇİMİ

Kişisel koruyucu donanımlarının seçimi,temini,kullanımı,bakımı ,koruması için tavsiyelerde bulunmak.

9-YILLIK ÇALIŞMA PLANI