Mobil Sağlık Hizmeti

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15. Maddesi gereğince kanun kapsamında olan işyerleri için tüm çalışanlara sağlık raporu alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda Kanyon OSGB  olarak

*sağlık raporu verilmesi

*tüm sağlık tetkiklerinin (akciğer grafisi, odyo testi, SFT, kan tahlilleri vb.) yaptırılması (Mobil sağlık aracı ile)

Hizmetlerini vermekteyiz.